Vi anser att ett gott förhållande till våra kunder är en viktig grund för lyckade projekt.

Nedan några referenser.

  • Henry Backlund, Dermoshop Ab Oy
  • Ulf Granås, Korsnäs Kommun
  • Mats Grönlund, Fastighetssammanslutning Köpmansgatan, Vasa
  • Pekka Koskinen, Botnia Rent Oy
  • Bjarne Mitts, egnahemshusbygge
  • Sven-Åke Vikberg, renovering av bondstuga
    m.fl.