Över 40-års erfarenhet inom byggnadsbranschen.

Byggnadsbyrå B Ravald Ab är ett familjeföretag som verkat inom byggnadsbranschen sedan 1975. Vår hemort är Molpe, Korsnäs, och verksamhetsområdet sträcker sig från Vasa i norr till Närpes i söder. Till våra kunder hör privatpersoner, företag och offentliga sektorn.

Under årens lopp har vi samlat på oss omfattande erfarenhet från olika typer av byggnadsprojekt. De absolut viktigaste lärdomarna är att det lönar sig att göra rätt från början, bemöta alla kunder väl och se till att byggprocessen löper så smidigt som möjligt för varje enskild kund. Arbetet utförs således med omsorg och yrkesstolthet av vårt kunniga och erfarna team.


null
null