Industrihall

År: 2016

Under vintern 2015-2016 uppfördes en 300 m2 stor industrihall. Här skötte vi om hela processen från bygglovshandlingar och -ritningar till slutsyn och allt däremellan.