Byggnadsbyrå B. Ravald Ab

Företaget sysselsätter 3 anställda som alla har varit i vår tjänst sedan de slutförde sina studier.

Under de senaste åren har vi byggt industrihallar åt Dermoshop Ab Oy, Botnia Rent Oy, lagerhallar åt pälsfarmare samt uppfört eller monterat och färdigställt ett flertal egnahemshus och villor för året-runt-boende. Idag har det blivit allt vanligare att man vill ta vara på det gedigna byggnadskunnande och kulturarv som finns antika byggnader. Därmed har vi under de senaste har också genomfört flera totalrenoveringar av gamla bondstugor. Saneringar i samband med försäkringsskador hör också till vårt kompetensområde.

Bland de större byggnadsprojekt som genomförts tidigare under företagets historia kan nämnas Andelsbankhuset i Korsnäs, båthuset vid Molpehällorna, lagerbyggnaderna vid Korsnäs och Molpe frys, grunden under vindmöllorna vid Bredskär, K Hultholm Ab’s fastighet i Korsnäs, renovering av Molpe skola samt byggandet av Taklax skola. Nybyggnation i form av rad- och parhusprojekt är en annan viktig del av företagets produktportfölj och under årens lopp har vi sammanlagt färdigställt och sålt närmare 50 bostadslägenheter i vår hemkommun.